Foredrag

Foredragsvirksomhed

Soli Madsen holder foredrag om kunst i forskellige sammenhænge – tilpasset det aktuelle arrangement – såsom kunstdebat for blinde og svagtseende, kunst og meditation osv.

Lysbilledforedrag

Monet, Picasso, Impressionisterne, o.a.

Bestillingsarbejder

Altertavle til Førslev Kirke ved Næstved 1997

Illustrationer til kursusplan, Voksenpædagogisk Center Vestsj. Amt 1997-98-99

Restaurering af kirkebilleder m.m.