Teknikker

Akvarellerteknikker2

Lader billedets linier være bestemmende i stedet for, som normalt, at lade farverne løbe ind i hinanden.

Gouacher

Tørre farver duppes på en akvarelbund, hvorved der opnås lys og intensitet.

Pasteller

Mange lag bevæger sig rytmisk i enkelte linier, således at farverne ikke er så lette og blide som på traditionel vis.

Tusch

teknikker1

Tegninger baseret på det enkelte og hvor bevægelsens flygtighed understreges.

Lærreder

Akrylmalerier hvor linierne forenkles, motivet gøres mere abstrakt og der benyttes stærke farver.